www.kalifamily.republika.pl - hodowla Golden Retievera

www.naszlucky.republika.pl - strona Owczarka Lucky'ego

www.prestor.pl i

www.trzylipki.pl - domowa hodowla Labladora

www.novascotia.pl - koplania informacji o Novej Scotii

www.besthovki.pl-- domowa hodowla hovków

www.tollery.eu - hodowla tollerów

www.julkaimy.pl - strona Julki

www.maksymilianek.pl - strona Maksia

Klub Retrievera